Veelgestelde vragen

Vragen over NetPanel

Vragen over privacy

NetPanel behandelt al je gegevens vertrouwelijk en verwerkt ze anoniem. Wij gebruiken je gegevens nooit voor marketingdoeleinden: ze zijn in beheer bij ons en worden niet overgedragen aan derden. We koppelen de resultaten van onderzoek nooit aan je persoonsgegevens; wel kunnen we een relatie leggen met algemene gegevens als je leeftijd, geslacht en opleiding.

NetPanel wordt beheerd door marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel. Ruigrok NetPanel is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en ESOMAR. Bovendien is Ruigrok NetPanel lid van de Research Keurmerkgroep en ISO gecertificeerd (ISO 20252 en ISO 26362 voor access panels, ISO 27001 voor gegevens beveiliging).

Als lid van de MOA houden wij ons bij het uitvoeren van een marktonderzoek aan de internationale code voor het marktonderzoek, die is opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en aan de gedragscode inzake de bescherming van de privacy. De internationale code voor het marktonderzoek regelt de ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van markt- en opinieonderzoek zoals de rechten en de waarborg van de anonimiteit van de deelnemers, de beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker en de wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers.

Op de site van Ruigrok NetPanel is het Privacy Statement opgenomen. Maar in het kort komt het erop neer dat wij jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor onderzoek. We zullen jouw gegevens nooit gebruiken om je iets te verkopen of ongevraagd toe te sturen. Jouw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden anoniem verwerkt en gerapporteerd aan onze opdrachtgevers.

Meer informatie kun je vinden op: